Zaposlenici

 

RAVNATELJ

Tomislav Budimir, prof.

 

ZAJEDNIČKA SLUŽBA

TAJNICA:

Jelena Vrgoč, struč. spec. admin. publ.

VODITELJICA RAČUNOVODSTVA:

Vesna Ivković, dipl.oec

PEDAGOGINJA:

Edita Poljak, prof.

LOGOPEDINJA:

Tajana Mladina, mag.logoped.

PSIHOLOGINJA:

Matea Roglić, mag. psych.

KNJIŽNIČARKA:

Jelena Kujundžić, dipl.bibl.

DOMAR:

Goran Radović

Ante Župić

SPREMAČICE:

Dijana Jukić

Jagoda Čugura

Nevenka Bilobrk

Dajana Kulić

Mirjana Moro

UČITELJI

RAZREDNA NASTAVA – MATIČNA ŠKOLA

Grozdana Filipović Grčić, učiteljica

Maša Jenjić, učiteljica

Josipa Sedlar, učiteljica

Stipanka Čačija, učiteljica

Milena Pivac, učiteljica

RAZREDNA NASTAVA – PŠ BAJAGIĆ

Petra Žaja, učiteljica

RAZREDNA NASTAVA – PŠ GALA

Katarina Terzić, učiteljica

RAZREDNA NASTAVA – PŠ GLJEV

Tatjana Šimić, učiteljica

Katica Žmire, učiteljica

MATIČNA ŠKOLA – PREDMETNA NASTAVA

Ana Tadić, hrvatski jezik

Dino Fabjančić, hrvatski jezik

Nikolina Gaurina, hrvatski jezik, engleski jezik

Mirela Pletikosić, engleski jezik

Ana Bilandžić, engleski jezik

Tihana Škorić-Prnjak,  talijanski jezik

Ana Žanko,  talijanski jezik

Stipe Radić, informatika

Jerko Župić, informatika

Mato Mihaljević, matematika

Martina Kečkemet Radišić, matematika

Sandra Matko, matematika, fizika

Anita Vitić, tehnička kultura

Ana Budimir-Bekan, priroda, biologija, kemija

Vesna Knezović, priroda, kemija

Martin Vrgoč, povijest

Marija Beljo, geografija

Andrija Zokić, likovna kultura

Žana Sunara, glazbena kultura

Mario Blajić, TZK

Nikola Saša Efendić, TZK

Ema Župić, TZK

Sandra Milanović, vjeronauk

Paula Alagušić, vjeronauk