Školski akti i drugi dokumenti

Financijska izvješća

Financijsko izvješće 2014.

Financijsko izvješće 2015.

Financijsko izvješće 2015. BILJEŠKE

Financijsko izvješće 2016.

Financijsko izvješće 2016. BILJEŠKE

 Financijsko izvješće 2017. 

 Financijsko izvješće za 2017. godinu BILJEŠKE

 Financijsko izvješće 2018.

 Financijsko izvješće 2018. BILJEŠKE

Financijsko izvješće 2019.

Financijsko izvješće 2019. BILJEŠKE

Financijsko izvješće 2020.

Financijsko izvješće 2020. BILJEŠKE

Financijsko izvješće 2021.

Financijsko izvješće 2021. BILJEŠKE

Financijsko izvješće 2022.

Financijsko izvješće 2022. BILJEŠKE

Financijsko izvješće – Izmjene i dopune plana 2023. Rebalans 1.

Financijsko izvješće 2023.

Financijsko izvješće 2023. BILJEŠKE

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan 2016.-2018.

Financijski plan 2016.-2018. – Rebalans 1.

Financijski plan 2017.-2019.

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 1

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 2

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 3

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 4

Financijski plan 2018.-2020.

Financijski plan 2018.-2020. – Rebalans 1

Financijski plan 2018.-2020. – Rebalans 2

Financijski plan 2018.-2020. – Rebalans 3

Financijski plan 2019.-2021.

Financijski plan 2020.-2022.

Financijski plan 2019.-2021. – Rebalans 1

Financijski plan 2019.-2021. – Rebalans 3

Financijski plan 2021.-2023.

Financijski plan 2023-projekcija 2024-2025

Obrazloženje financijskog plana 2023.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA II -2023.

REBALANS II 2023..

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA

Siječanj 2024. godine
Veljača 2024. godine
Ožujak 2024. godine
Travanj 2024. godine
Svibanj 2024. godine
Lipanj 2024. godine

IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu

Izvršenje proračuna za razdoblje 1.1.2023.-30.06.2023

Bilješke 01.1.-30.06.2023.

Obrasci financijskih izvjestaja 01.01.2023.-30.06.2023.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG 2024 I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.-2026.

PLAN 2024. – PROJEKCIJA 2025.-2026.

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI GODINE

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2023.

Obrazloženje posebnog dijela plana za 2023.

PLAN NABAVE

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

RPT ugovor

Plan nabave 2012.

Plan nabave 2013.

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2014. – Rebalans 2.

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2015. – Rebalans 1.

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2016. – Rebalans 1.

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2017. – Rebalans 1.

Plan nabave 2017. – Rebalans 2

Plan nabave 2018.

Plan nabave 2018. – Izmjene i dopune

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2019. – Izmjene i dopune

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2020. – Izmjene i dopune

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2021. – izmjene i dopune

RPT Ugovor 2021.

Plan nabave 2022.

Plan nabave 2022. – RPT / izmjene i dopune

Plan nabave 2022. – izmjene i dopune

RPT Ugovor 2022.

Plan nabave 2023.

Plan nabave 2023. – izmjene i dopune

Plan nabave 2024.

Školski akti

Kurikulum 2023./2024.

Godišnji plan i program 2023./2024.

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja

Statut škole

Izmjene i dopune Statuta 2020.

Kućni red škole

Etički kodeks škole

Protokol o dežurstvu učitelja

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu 2022.

Izmjene i dopune pravilnika o radu

Pravilnik o radu 2023.

Pravilnik o postupku zapošljavanja

Pravilnik o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje

Pravilnik o pedagoškim mjerama

Pravilnik o vrednovanju

Pravilnik o radu školske knjižnice

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – 2018.

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura upravljanja ugovorima

Procedura blagajničkog poslovanja

Pravilnik o stjecanju i načinu korištenja vlastitih prihoda

Izmjene Pravilnika o postupku jednostavne nabave usvojen 2023.

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih sredstava usvojen 17.srpnja 2023.

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnje izvješće 2016.

Godišnje izvješće 1 – 2017.

Godišnje izvješće 2 – 2017.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za pristup informacijama

Godišnje izvješće 2018.

Godišnje izvješće 2019.

Godišnje izvješće 2020.

Godišnje izvješće 2021.

Godišnje izvješće 2022.

Godišnje izvješće 2023.

UDŽBENICI

Odluka o odabiru udžbenika 2021.
Odabrani udžbenici 2021.
Dodatni-obrazovni-materijali-2021.

ZAŠTITA DJECE

Pravilnik o načinu postupanja u zaštiti djeteta

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol u slučaju zlostavljanja

Zaštita osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka: zoran@apsplit.hr
Politika o zaštiti privatnosti
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Obrasci

Zahtjev za izdavanje duplikata – prijepisa svjedodžbe
Zahtjev za ispis s izbornog predmeta
Obrazac 2_ 21REB23_Obrazloženje posebnog dijela popunjena