O školi

O školi

 

Riječ ravnatelja

Dragi prijatelji, dobro došli na stranice naše škole! Vrijeme u kojem živimo obilježava ogroman protok informacija koje su nam dostupne u svakom trenutku preko naših računala. Ukoliko ne naučimo “plivati” u ovom moru informacija, prijeti nam opasnost utapanja u površnosti i gubitka kriterija kod odabira pravih vrijednosti. Stoga je i naša škola odlučila zaploviti tim morem, pomažući našim posjetiteljima (učenicima, roditeljima, nastavnicima, dragim gostima) u traženju vrijednih informacija o našem životu i radu kojim nastojimo pripremiti naše najveće dragocjenosti , djecu i mlade, za životni put… Ponekad će taj put biti krivudav i neravan s dosta uspona i ponekih padova. Zadaća je škole da uz roditelje, ucrtava zemljovid kojim će se učenici orijentirati na njihovom životnom putu. Zajednička suradnja škole, roditelja, Crkve i lokalne zajednice u našem mjestu može osigurati rast naših najmlađih u sigurnom okružju koje će rezultirati ostankom na ovom prekrasnom prostoru koji nas okružuje. Prostor u kojem moćna Cetina i bistri Kosinac uz pitomo polje i kršnu Kamešnicu utiskuju neizbrisiv trag svima koji ovdje žive kao i onima koji imaju sreću doživjeti ovaj prelijepi kraj. Stoga, dragi naši prijatelji, svratite do naše škole u ovom virtualnom svijetu. Pronađite ono što vas zanima, predlažite, sudjelujte…
Tomislav Budimir, prof.
Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han osnovana je 07. srpnja 1956. godine pod nazivom “Dinarski odred, Han”. Današnji naziv škola dobiva 07. travnja 1992. godine u čast hrvatskog pjesnika, jezikoslovca i političara.
Škola je smještena u naselju grada Sinja – Hanu (Obrovac Sinjski) udaljenom 7 km od centra grada. Njezino upisno područje obuhvaća naselja Obrovac Sinjski, Bajagić, Gljev, Gala i dio Glavica. U sastavu škole, osim matične, djeluju tri područne škole u Bajagiću, Gali i Gljevu. Udaljenost od matične škole je: Bajagić – 5 km; Gala – 2.5 km; Gljev – 7 km.
Najviše učenika škola je brojila 1962. godine kada je školu pohađalo 726 učenika.
U ovoj školskoj godini školu pohađa 292 učenika od čega u matičnoj 252,
u PŠ Bajagić 11, u PŠ Gala 24, U PŠ Gljev 5.
Djelatnost škole je osnovno obrazovanje općeg tipa koje je od posebnog društvenog interesa, te obuhvaća odgoj i obvezno školovanje djece i mladih, sa svrhom da se učenicima omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova, motivacije, volje i navika potrebnih za život i rad i daljnje školovanje.

CILJ I MISIJA ŠKOLE

  • stvaranje školske zajednice koja će biti prepoznatljiva po tehnikama efikasnog usvajanja znanja
  • pomaganje učenicima u ovladavanju temeljnim vještinama pisanja, čitanja, govorenja, slušanja, rješavanja problema i usvajanja generalnih znanja koja će im biti potrebna u životu,
  • ohrabrujemo učenike da razmišljaju kritički, da postavljaju pitanja i izražavaju svoja mišljenja
  • strah je glavna prepreka učenju; zato stvaramo uvjete u kojima učenik neće osjećati strah od neuspjeha, strah od kritike ili strah da će ispasti glup,
  • razvijanje kvalitetne komunikacije i suradnje među svim sudionicima odg.-obraz. procesa radi postizanja što boljih odgojno – obrazovnih ciljeva
  • njegujemo tradicionalna znanja i vrijednosti poput mira, demokracije, prihvaćanja različitosti

U matičnoj školi vanjske površine zadovoljavaju potrebe škole. Školsko dvorište je popločano, a s lijeve i desne strane uređene su zelene površine. Na sjeveroistočnoj strani nalazi se školsko igralište za potrebe tjelesno zdravstvene kulture. U školskom vrtu s desne strane ulaza koji vodi u školsku zgradu izgrađena je fontana koja simbolizira projekt “Čista voda-izvor života”.
Rad škole se odvija u petodnevom radnom tjednu. Adaptacijom i izgradnjom školske dvorane omogućeno je da matična škola radi samo u jednoj smjeni (jutarnjoj). Školski sat traje 45 minuta, odmori pet minuta, a veliki odmor 20 minuta.
Nastava završava u 13:00 sati.