Rasporedi

 

RASPORED TRAJANJA ŠKOLSKOG SATA U ŠKOLSKOJ GODINI

SAT VRIJEME
1. 7:50 – 8:35
2. 8:40 – 9:25
ODMOR 9:25 – 9:40
3. 9:45 – 10:30
4. 10:35 – 11:20
5. 11:25 – 12:10
RUČAK: 1.A; 3.A 12:15 – 12:30
RUČAK: 2.A; 4.A; 4B 12:30 – 12:45
6.predmetna 12:15 – 13:00
RUČAK: 5.A,B; 7.A,B 13:05 – 13:20
RUČAK: 6.A,B; 8.A,B 13:20 – 13:35
6. razredna 12:50 – 13:35
7. 13:40 – 14:25
8. 14:30 – 15:15
9. 15:20 – 16:05
10. 16:10 – 16:55

 

RASPORED STRUČNIH SURADNIKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./24.
STRUČNI SURADNICI 2024

 

PRIMANJA RODITELJA 2023./24.

       Prezime i ime Dan Sat Vrijeme
1.     Balajić Ana PONEDJELJAK 3. 9:45 – 10:30
2.     Beljo Marija UTORAK 3. 9:45 – 10:30
3.     Bilandžić Ana PONEDJELJAK 5. 11:25 – 12:10
4.     Blajić Mario UTORAK 6. 12:15 – 13:00
5.     Budimir-Bekan Martina UTORAK 4 10:35 – 11:20
6.     Efendić Saša Nikola PONEDJELJAK 5. 11:25 – 12:10
7.     Fabjančić Dino UTORAK 5 11:25 – 12:10
8.     Filipović-Grčić Grozdana UTORAK 3 9:45 – 10:30
9.     Gabrić Zdravka PONEDJELJAK 4 10:35 – 11:20
10.            Gaurina Nikolina PETAK 3 9:45 – 10:30
11               Jenjić Maša ČETVRTAK 4 10:35 – 11:20
12.              Kečkemet R. Martina SRIJEDA 6 12:15 – 13:00
13.          Knezović Vesna SRIJEDA 3 9:45 – 10:30
15.       Matko Sandra PETAK 3 9:45 – 10:30
16.       Milanović Sandra SRIJEDA 4 10:35 – 11:20
17.       Pivac Milena                            PETAK 3 9:45 – 10:30
18.        Pletikosić Mirela PETAK 2 8:35 – 9:25
19.       Radić Stipe ČETVRTAK 6 12:15 – 13:00
21.            Sedlar Josipa UTORAK 6 12:50 – 13:35
22.       Sovulj Lucien SRIJEDA 3 9:45 – 10:30
23.        Sunara Žana UTORAK 2 8:35 – 9:25
24.       Šimić Tatjana                    PETAK 4 10:35 – 11:20
25.        Škorić P. Tihana PONEDJELJAK 5 11:25 – 12:10
26.         Tadić Martina PETAK 6 12:15 – 13:00
27.           Terzić Katarina UTORAK 5 11:35 – 12:20
28.            Vrgoč Martin UTORAK 4 10:35 – 11:20
30.              Zokić Andrija PONEDJELJAK 4 10:35 – 11:20
14.     Žaja Petra SRIJEDA 4 10:35 – 11:20
29.          Žanko Ana PONEDJELJAK 6 12:15 – 13:00
20.         Žmire Katica ČETVRTAK 3 9:30 – 10:15
31.          Župić Ema SRIJEDA 7. 13:30 – 14:15
32.        Župić Jerko PETAK 3 9:45 – 10:30

 

RASPORED DEŽURSTAVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2023./24.

Ponedjeljak prizemlje Zdravka Gabrić, Andrija Zokić, Martina Budimir Bekan
kat Marija Beljo, Martina Tadić
 
Utorak prizemlje Mirela Pletikosić, Žana Sunara
kat Nikola Saša Efendić, Mario Blajić
 
Srijeda prizemlje Lucien Sovulj, Sandra Milanović
kat Grozdana F.-Grčić, Dino Fabjančić
 
Četvrtak prizemlje Josipa Sedlar, Ana Balaić, Jerko Župić
kat Martina Kečkemet Radišić, Martin Vrgoč
 
Petak prizemlje Milena Pivac, Maša Jenjić, Ana Bilandžić
kat Nikolina Gaurina, Stipe Radić