Rasporedi

 

RASPORED TRAJANJA ŠKOLSKOG SATA U ŠKOLSKOJ GODINI

1. 07:50 – 08:35
2. 08:40 – 09:25
3. 09:30 – 10:15
Odmor 10:15 – 10:30
4. 10:35 – 11:20
5. 11:25 – 12:10
6. 12:15 – 13:00

 

PRIMANJA RODITELJA 2016/17

  Prezime i ime učitelja/ice Dan Sat Vrijeme
01. Alagušić Paula PONEDJELJAK 5. 11:25
02. Balajić Ana PETAK 3. 09:30
03. Beljo Marija PONEDJELJAK 4. 10:35
04. Bilandžić Ana PONEDJELJAK 6. 12:15
05. Bilobrk Petra PONEDJELJAK 4. 10:35
06. Blajić Mario ČETVRTAK 2. 08:40
07. Čačija Stipanka Jutro –  ČETVRTAK 4. 10:45
Podne –  PONEDJELJAK 2. 13:30
08. Ćudina Marina PONEDJELJAK 3. 09:30
09. Delija Josipa Jutro –  PONEDJELJAK 2. 08:45
Podne –  ČETVRTAK 5. 16:15
10. Filipović-Grčić Grozdana PETAK 5. 11:25
11. Gaurina Nikolina ČETVRTAK 6. 12:15
12. Gulić  Jaka Vjera UTORAK 6. 12:15
13. Guvo Ivona PETAK 2. 08:40
14. Lelas Mijo ČETVRTAK 5. 11:25
15. Mihaljević Mato UTORAK 3. 09:30
16. Milošević Mery PETAK 3. 09:30
17. Omrčen Milica Jutro –  PONEDJELJAK 1. 08:00
Podne –  UTORAK 6. 17:00
18. Pivac Milena ČETVRTAK 3. 09:30
19. Pletikosić Mirela SRIJEDA 3. 09:30
20. Radić Stipe PETAK 4. 10:35
21. Sunara Žana PETAK 4. 10:15
22. Šakić Ljubica PONEDJELJAK 2. 08:40
23. Šakić Željko UTORAK 6. 12:15
24. Šego Đorđe PETAK 3. 09:30
25. Šimić Tatjana PETAK 3. 10:00
26. Tadić Ana ČETVRTAK 2. 08:40
27. Vrgoč Martin PONEDJELJAK 5. 11:25
28. Zokić Andrija SRIJEDA 2. 08:40
29. Žmire Katica PETAK 3. 09:30

 

RASPORED DEŽURSTAVA U ŠKOLSKOJ GODINI 2016/17

Ponedjeljak prizemlje Marija Beljo, Paula Alagušić, Grozdana Filipović-G.
kat Đorđe Šego
 
Utorak prizemlje Žana Sunara, Nikolina Gaurina
kat Mery Milošević
 
Srijeda prizemlje Ivona Guvo, Andrija Zokić
kat Milena Pivac, Martin Vrgoč
 
Četvrtak prizemlje Mirela Pletikosić, Katica Žmire
kat Mato Mihaljević, Mijo Lelas
 
Petak prizemlje Ana Tadić, Marina Ćudina, Ana Balajić
kat Mario Blajić, Stipe Radić