Tijela škole

 

ŠKOLSKI ODBOR

Stipe Radić predstavnik djelatnika škole (predsjednik)
Ana Tadić predstavnica učitelja (zamjenica predsjednika)
Stipanka Čačija predstavnica učitelja
Branimir Milardović predstavnik roditelja
Ante Šabić predstavnik osnivača
Ante Kardoš predstavnik osnivača
Stjepan Labrović predstavnik osnivača

 

 VIJEĆE RODITELJA

Mirjana Moro (predsjednica) 1.a raz. matična škola
Lidija Bilobrk 2.a raz. matična škola
Antonela Mravak 3.a raz. matična škola
Mirna Balaić 3.b raz. matična škola
Damir Poljak 4.a raz. matična škola
Martina Jagnjić 5.a raz. matična škola
Dijana Maleš 5.b raz. matična škola
Ana-Marija Ajdučić 6.a raz. matična škola
Hrvoje Jagnjić 6.b raz. matična škola
Mirjana Runje 7.a raz. matična škola
Natalija Poljak 7.b raz. matična škola
Ana Ajdučić 8.a raz. matična škola
Tatjana Barać 8.b raz. matična škola
Pera Krivić 1.,3.,4. raz. PŠ Bajagić
Tereza Bošković 1.,3. raz. PŠ Gala
Iva Munivrana 2. raz. PŠ Gala
Mirjana Dedić 4. raz. PŠ Gala
Maja Bilokapić 2.,3.,4. raz. PŠ Gljev