Tijela škole

 

ŠKOLSKI ODBOR

Milena Pivac predstavnica učitelja (predsjednica)
Stipe Radić predstavnik učitelja
Edita Poljak predstavnica djelatnika škole
Marija Tenžera predstavnica roditelja
Antonio Šimleša predstavnik osnivača
Ana Tomašević predstavnica osnivača
Joško Kunac predstavnik osnivača

 

 VIJEĆE RODITELJA

Ana Vučić 1.raz. matična škola
Helena Marendić 2. raz. matična škola
Dušanka Poljak 3. raz. matična škola
Marija Tenžera 4. raz. matična škola
Predrag Tomašević 5.a raz. matična škola
Jelena Milković 5.b raz. matična škola
Antonjeta Bilobrk 6.a raz. matična škola
Ivanka Glavinić 6.b raz. matična škola
Anđela Jagnjić 7.a raz. matična škola
Anita Kulić 8.a raz. matična škola
Tatjana Barać 1.,2. raz. PŠ Bajagić
Mirjana Dedić 1.raz. PŠ Gala
Đurđica Bošković 2., 4. raz. PŠ Gala
Ivana Žižić 1.raz. PŠ Gala
Dijana Maleš 1.,2.,3.,4. raz. PŠ Gljev