“Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju” Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

 

Plan uključivanja dionika Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

 

1. Mehanizam za pritužbe (GRM)

Učinkovitost GRM-a pomaže u smanjenju potencijalnih sukoba i rizika kao što su vanjski utjecaji, korupcija, društvena isključenost ili loše upravljanje; poboljšanje kvalitete projektnih aktivnosti i rezultata te služi kao važan mehanizam povratnih informacija i učenja za upravljanje projektima te snažne i slabe aspekte projektnih i provedbenih postupaka.
a. Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM)
Mehanizam za pritužbe ima sljedeće ciljeve:
• Omogućiti prepoznavanje i nepristrano, pravovremeno i učinkovito rješavanje problema i izazova koji utječu na Projekt i provedbu Eksperimentalnog programa.
• Povećati odgovornost prema dionicima i pružiti komunikacijske kanale i alate za pružanje povratnih informacija i izražavanje zabrinutosti, interesa i potreba.

b. Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)?
Mehanizam za pritužbe dostupan je svima, od dionika Projekta, preko izvođača i dobavljača opreme do zainteresirane javnosti, a služi za podnošenje pritužbi, povratnih informacija, upita, prijedloga i/ili pohvala vezanih uz provedbu Eksperimentalnog programa i provedbu Projekta.

c. Načela mehanizma za pritužbe (GRM)
Funkcije Mehanizma za pritužbe temelje se na načelima transparentnosti, pristupačnosti, uključivosti, pravednosti te nepristranosti i odgovora. Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

d. Primitak pritužbi
Pritužba se može podnijeti putem PRILOG 4. Zahtjev za pritužbu koji je sastavni dio ovog Plana, na adresu: os-han@os-imazuranica-obrovacsinjski.skole.hr