Školski akti i drugi dokumenti

 

Financijska izvješća

Financijsko izvješće 2014.

Financijsko izvješće 2015.

Financijsko izvješće 2015. BILJEŠKE

Financijsko izvješće 2016.

Financijsko izvješće 2016. BILJEŠKE

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan 2016.-2018.

Financijski plan 2016.-2018. – Rebalans 1.

Financijski plan 2017.-2019.

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 1

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 2

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 3

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 4

Financijski plan 2018. – 2020.

PLAN NABAVE

Plan nabave 2012.

Plan nabave 2013.

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2014. – Rebalans 2.

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2015. – Rebalans 1.

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2016. – Rebalans 1.

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2017. – Rebalans 1.

Plan nabave 2017. – Rebalans 2

Plan nabave 2018.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi u 2013.god.

Školski akti

Godišnji plan i program i Kurikulum 2017.-2018.

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja

Statut škole

Kućni red škole

Etički kodeks škole

Pravilnik o radu

Izmjene i dopune pravilnika o radu

Pravilnik o pedagoškim mjerama

Pravilnik o načinu postupanja u zaštiti djeteta

Pravilnik o radu školske knjižnice

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnje izvješće 2016.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za pristup informacijama

Obrasci

Zahtjev za izdavanje duplikata – prijepisa svjedodžbe