Školski akti i drugi dokumenti

 

Financijska izvješća

Financijsko izvješće 2014.

Financijsko izvješće 2015.

Financijsko izvješće 2015. BILJEŠKE

Financijsko izvješće 2016.

Financijsko izvješće 2016. BILJEŠKE

 Financijsko izvješće 2017. 

 Financijsko izvješće za 2017. godinu BILJEŠKE

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan 2016.-2018.

Financijski plan 2016.-2018. – Rebalans 1.

Financijski plan 2017.-2019.

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 1

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 2

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 3

Financijski plan 2017.-2019. – Rebalans 4

Financijski plan 2018. – 2020.

PLAN NABAVE

Plan nabave 2012.

Plan nabave 2013.

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2014. – Rebalans 2.

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2015. – Rebalans 1.

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2016. – Rebalans 1.

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2017. – Rebalans 1.

Plan nabave 2017. – Rebalans 2

Plan nabave 2018.

 Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Školski akti

Godišnji plan i program 2018-2019. 

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja

Statut škole

Kućni red škole

Etički kodeks škole

Pravilnik o radu

Izmjene i dopune pravilnika o radu

Pravilnik o pedagoškim mjerama

Pravilnik o načinu postupanja u zaštiti djeteta

Pravilnik o radu školske knjižnice

Izjava o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – 2018.

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Godišnje izvješće 2016.

Godišnje izvješće 1 – 2017.

Godišnje izvješće 2 – 2017.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za pristup informacijama

Obrasci

Zahtjev za izdavanje duplikata – prijepisa svjedodžbe