Mjesec hrvatske knjige 15.listopada- 15.studenog

Mjesec hrvatske knjige 15.listopada- 15.studenog

U 2013.godini Mjesec hrvatske knjige obilježavamo s organiziranim posjetima učenika knjižnici i obradom lektire na drugačiji način,  kroz  radionice,kvizove.Učenici drugog razreda obrađivali su
lektiru Poštarska bajka. Nakon pročitane lektire učenici su ponovili znanje o Poštarskoj bajci,te bajci općenito.Kroz grupni rad razvijali su samopuzdanje,kolegijalnost i osjećaj pripadnosti. Učenici četvrtog razreda kroz blok sat ponovili su svoja znanja o knjižnici,te naučili sve o referentnoj zbirci (enciklopedije, rječnici.pravopisi,leksikoni.atlasi).
S učenicima trećeg razreda lektira Vlak u snijegu obrađena je kroz kviz koncipiran tako da su  učenici podijeljeni u grupe izvlačili pitanja.Grupa s najviše točno odgovorenih pitanja i najbrža, je pobjedila..Osim  što su se dobro zabavili, učenici su timski surađivali stečući naviku čitanja,a nakon kviza ,na satu likovne kulture crtali su motive iz pročitanog djela.Naravno, najbolji su učenici i simbolično nagrađeni.Po završetku kviza učenici su izrazili želju za još sličnih susreta i kvizova.
Školsku knjižnicu 22..listopada posjetili su učenici prvog razreda područne škole Gala.Upoznali su prostor gdje bajke spavaju.,te koja pravila moraju poštivati.
Čitanje priča na glas djeci je uvijek zanimljivo iskustvo,a pogotovo ako je riječ o Crvenkapici.Nakon pročitane bajke,učenici su podijelili bajku u šest dijelova,te svaki dio kao strip oslikali.
Na ovaj način stječe se navika posjeta knjižnici i potiče učenike na daljna čitanja, te razvijanje ljubavi prema čitanju.