Natječaj za radno mjesto: UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski,Han na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( „NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12, 16/12 i 86/12) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelj/ica – razredne nastave stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

2 izvršitelja/ice na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu za natječaj priložiti:

Životopis

Preslike diplome, domovnice, potvrde HZMO-a o stečenom radnom stažu, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, od 15.  do     23.01.2014.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han
21241 Obrovac Sinjski

(za natječaj)

 

Ravnatelj:

Tomislav Budimir , prof