Upisi 2014/15

Na temelju članka 12..st.1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”,br. 87./08.,86/09.,105/10.-ispr..,90/11.86/12.i 94/13.), te članka 4. i 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (“Narodne novine”, br. 55/11.) Ured državne uprave u SDŽ, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Sinj

 

POZIVA

 

RODITELJE, ODNOSNO STARATELJE DJECE ŠKOLSKIH OBVEZNIKA KOJA NISU UKLJUČENA U PROGRAM PREDŠKOLSKOG OGGOJA I OBRAZOVANJA A IMAJU PREBIVALIŠTE ILI BORAVIŠTE NA PODRUČJU GRADA SINJA

 

– Pozivaju se roditelji odnosno staratelji djece rođene od 01. travnja do 31. ožujka 2008. godine koja ne pohađaju dječji vrtić radi evidentiranja odnosno prijave za upis u 1. razred osnovne škole za šk. godinu 2014./2015.

 

– Prijava dorasle djece za upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2014./2015. provodit će se u vremenu od 20. do 31. siječnja 2014. godine sukladno Mreži škola, elektronskim putem na obrascu – UPITNIK za predupis (objavljen na web stranici Ureda državne uprave u SDŽ, www.udu-sdz.hr).

 

– Ukoliko roditelj ili staratelj nije u mogućnosti prijaviti dijete elektronskim putem, može osobno doći u Ured državne uprave u SDŽ, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Sinj, Sinj, Dragašev prolaz 10, soba br. 20, svakim radnim danom od 8,00-14,00 sati.

 

– Pojedinačne informacije o upisu u 1. razred osnovne škole u šk. godini 2014./2015. mogu se dobiti u Službi za društvene djelatnosti, Ispostavi Sinj na broj telefona 021/823-088.

 

 

Klasa:602-02/13-01/0007

Ur.br.:2181-04/06-14-6                                                         VIŠI UPRAVNI REFERENT

Sinj, 14. siječnja 2014. godine                                               ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ivanka Vujanović

 

OBAVIJEST RODITELJIMA

 

Obavještavamo roditelje, odnosno skrbnike djece školskih obveznika u školskoj godini 2014./2015., da se obvezno moraju javiti školi ( ured pedagoga ) u vremenu od 17. veljače do 28. veljače 2014. g. radi dogovora o terminu testiranja djeteta.

Sve informacije vezane za upis djece u 1. razred mogu se dobiti u školi te na web adresi Ureda državne uprave: www.udu-sdz.hr u padajućem izborniku Obavijesti.