Prvaši u knjižnici

Prvaši u knjižnici

Dana 14. siječnja, učenici 1. razreda Područne škole Gala,sa svojom učiteljicom posjetili su školsku knjižnicu. Ovoga puta lektira u knjižnici bila je pripovijetka Ljudevita Bauera“Tri medvjeda i gitara“. Knjižničarka i učiteljica Josipa čitale su učenicima lektiru. Nakon pročitane lektire i ponuđenih filmića na istu temu, učenici su kroz postavljena pitanja sažeto prepričavali tekst, te time jačali vlastitu kompentenciju učenja, kao i komunikaciju na materinjem jeziku.

Na ovaj način stječe se navika posjeta knjižnici, te potiče učenike na daljnja čitanja i razvijanje ljubavi prema čitanju.