Eko grupa – analiza Cetine

Eko grupa – analiza Cetine

Povodom Dana voda, 22.03.2015. Eko grupa učenika 6.b razreda je s predmetnim nastavnikom analizirala rijeku Cetinu na organsko i anorgansko zagađivanje te život mikroorganizama. Analiza je pokazala da je Cetina što se tiče navedenih zagađivanja, negativna.

Konkretno, nema tragova PO4 – fosfata, NO3 – nitrata, te NO2 – nitrita.  PH – vrijednost je 7 tj. voda u Cetini je bez kiselih i lužnatih otpadnih tvari.

Zbog izostanka zagađenosti vodene sredine, Cetina je pogodna za život mikroorganizama tj. fito i zoo planktona kao i za ribe i školjkaše.

 

Predmetni nastavnik: Stipan Jukić