Rezultati odabira za izlet: SKRADIN – PAG

Na sastanku Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za jednodnevni izlet po programu  SKRADIN- NIN – OTOK PAG održanom 25. ožujka. 2015. god. u 13:00 sati u prostorijama OŠ Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski, Han odabrana je ponuda putničke agencije PUTOKAZI PUTOVANJA d.o.o. – Split.