„HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA“ – Muć 2016.

„HRVATSKA KULTURNA BAŠTINA“ – Muć 2016.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja  i športa,  Osnovna škola kneza Branimira iz Donjeg Muća i ove je godine organizirala 21. likovno-literarni natječaj „ HRVATSKA  KULTURNA  BAŠTINA „ tema „Tradicijski obrti“ vezane za nematerijalnu kulturnu baštinu Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja imali su učenici osnovnih škola iz Republike Hrvatske i učenici osnovnih škola iz drugih država koje polaze nastavu na hrvatskom jeziku.

Sačuvana baština u našim krajevima čuvanje je PROŠLOSTI ZA SADAŠNJOST. Način i život naših predaka omogućuju nam zaštitu i prenošenje kulturnog identiteta naroda. Zato je obaveza  svih nas poticati i poštivati kulturnu raznolikost i ljudsku kreativnost. Na 21. likovno-literarni natječaj radove je poslalo 108 škola iz svih županija Republike Hrvatske. Prvi put na natječaj su poslani i radovi  učenika  4.r. naše škole, 5 likovnih i 3 literarna rada.

Povjerenstvo 21. likovnog-literarnog natječaja Hrvatske kulturne baštine odabralo je, nagradilo i pohvalilo: skupni rad – KAMENA KUĆA : Iva Petričević, Maja Žanko, Tea Vitić, Frano Mravak, Ivan Poljak, Antonio Ajdučić; mantore Đorđa Šego i Grozdanu Filipović-Grčić.

Literarni rad – KAMENA KUĆA- Iva Petričević i likovni rad Maja Žanko- FENJER- mentorica Grozdana Filipović- Grčić.

Na završnu svečanost i proglašenje najuspješnijih radova  pozvani su nagrađeni učenici  naše  Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski. Svečanost je  održana 20. svibnja 2016.u 11 sati u dvorani  Doma  kulture, Donji  Muću gdje su nagrade i zahvalnice  osobno primili učenici i njihovi mentori. Nakon svečanosti učenici su razgledali izložbu likovnih i literatnih radova što je za njih bio poseban doživljaj. Iz Muća su otišli nasmješeni i zadovoljni  viđenim.

Raduje nas postignuti uspjeh naših učenika  i potiče na još veće zalaganje.

Čestitamo učenicima i mentorima koji su uvelike pridonijeli uspjehu, ravnatelju zahvaljujem na podršci.