Natječaj za stručno osposobljavanje: UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

O Š IVANA MAŽURANIĆA

OBROVAC SINJSKI, HAN

OBROVAC  SINJSKI 242/C

21241 Obrovac Sinjski

OIB:672722460049

TEL: 021 839 700

KLASA: 602-01/16-02/154

URBROJ: 2175-17-01-16 -01

Obrovac Sinjski,  10. listopada 2016.

 

U skladu sa člankom 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) i u skladu sa člankom 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski, Han, objavljuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto:

učitelja HRVATSKOG  JEZIKA  – puno određeno radno vrijeme ­ – 1 izvršitelj

                       Uvjeti:

  1. Prema Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 59/90; 27/93. i 7/96.).

Uz  prijavu na natječaj kandidat treba dostaviti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

  • Ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (na starije od 6 mjeseci)
  • Domovnicu
  • Životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana na adresu Škole: Obrovac Sinjski 242/c

21241 Obrovac Sinjski

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

Rok za prijavu kandidata je od 11.10. – 19.10.2016.

Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.