Duplikat ili prijepis svjedodžbe

Duplikat/prijepis svjedodžbe možete zatražiti tako što popunite obrazac naziva Zahtjev za izdavanje duplikata/prijepisa svjedodžbe. Obrazac se može preuzeti na stranicama Škole (obrazac) ili u tajništvu Škole. Podnositelj zahtjeva dužan je u tajništvu Škole dostaviti popunjeni obrazac i administrativnu taksu u iznosu od 100 HRK prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).