Početak drugog polugodišta

Sukladno članku 49. stavku 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14 i 152/14), najavljujemo da je Školski odbor Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski na Sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine, nakon pozitivnog očitovanja učiteljskog vijeća i vijeća roditelja, donio odluku kojom se mijenja Godišnji plan i program te nastava u drugom polugodištu počinje u ponedjeljak 16. siječnja 2017. po redovnom rasporedu.