Naša škola u programu „Ruksak (pun) kulture“

Naša škola u programu „Ruksak (pun) kulture“

RPK 2017
Naša škola odabrana je za provođenje programa „Ruksak (pun) kulture“ koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima.
Program zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao dopunski program potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.
Predviđeno je provođenje programa vezanih za kazališnu, plesnu i vizualnu umjetnost te kulturnu baštinu.
Učenici će se upoznavati s novim formama i vještinama kazališne umjetnosti koje nisu dovoljno zastupljene u školskom programu, približiti pojmu i osnovnim načelima plesa, upoznavati nove tehnike i pristupe u vizualnoj umjetnosti te poticati na aktivno djelovanje u očuvanju i promociji naše kulturne baštine.
U našoj školi nastojimo učenicima pružiti obrazovanje koje neće zaostajati za urbanim sredinama. Želimo utkati vrijednosti koje obilježavaju ljude našega kraja i Domovine, kako bi nove generacije mogle jasnije spoznati našu prošlost i pripremiti se za oblikovanje sadašnjosti u duhu postignuća modernog vremena.
Projekt RPK nam pruža mogućnost upoznavanja novih metoda i nekonvencionalnog pristupa novim sadržajima koji mogu obogatiti iskustva naših učenika.