Donacija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Donacija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku darovalo je Osnovnoj školi Ivana Mažuranića u Obrovcu Sinjskom lektirne naslove za školsku knjižnicu te geografske karte za kvalitetniji rad u nastavi geografije. Ovi nastavni materijali financirani su sredstvima Europskog fonda za najpotrebitije (FEAD), u sklopu aktivnosti informiranja potencijalnih korisnika (županije i gradovi), partnerskih organizacija (osnovne škole) i šire javnosti o mogućnostima financiranja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva u Splitsko-dalmatinskoj županiji.