Bećarac na Hanu

Bećarac na Hanu

U sklopu nastave glazbene kulture na temu tradicijske glazbe Slavonije i Baranje naši učenici su stvorili tekst učeničkog bećarca (bećarac – vokalni odnosno vokalno-instrumentalni napjev popularan na području Slavonije, Baranje i Srijema) kojeg donosimo u nastavku:

 

Alaj volim doći ja do škole,
sve curice sa Hana me vole.
Učitelju, kukala mi majka,
ja se knjige nisan ni dotaka.
Učitelju, ne stvaraj mi brigu,
ne otvaraj tu razrednu knjigu.
Ispit stiže, a učio nisan,
ajme meni šta san sada bisan.
Učitelju, vidim ti na licu,
spremaš mi se dati jedinicu.
Ajme meni, muko moja mila,
nisan ovu jedinicu tila.
Ide vrime, loše nam se piše,
ne možemo ispraviti više.
Razrednice, vidiš mi na licu,
da u glavi imam samo žicu.
Mojoj muci ne vidi se kraja,
Nastavlja se nakon prvog maja.

 

Uskoro očekujemo uglazbljenu verziju :)