Dopunski rad

Dopunski rad počinje u  UTORAK 19. LIPNJA 2018.  u 8:00 sati po sljedećem rasporedu: 

VRIJEME MATEMATIKA GEOGRAFIJA HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK KEMIJA
8-9:30 6.b 8.b 5.a    
9:30 – 11:00 8.b 5.a 7.a,b 5.b  
11:00 – 12:30 5.b 6.b     8.b

Napomena: Dopunski rad iz predmeta GEOGRAFIJA  počinje od SRIJEDE 20.6.