Obavijest o izboru kandidata

Osnovna škola Ivana Mažuranića
Obrovac Sinjski
21 241 Obrovac Sinjski

Klasa: 602-01/18-01/68
URBROJ: 2175-17-01-18-01
U Obrovcu Sinjskom, 14. studenoga 2018.

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

Dana 8. studenoga 2018. održana je sjednica Školskog odbora Osnovne škole Ivana Mažuranića (dalje u tekstu: Školski odbor) na kojoj je Školski odbor dao prethodnu suglasnost za zasnivanje radnih odnosa po natječaju. Natječaj za radna mjesta u školi (Klasa: 602-01/18-01/62, URBROJ: 2175-17-01-18-01) objavljen je dana 11. listopada 2018. na stranici i oglasnoj ploči Škole te stranici i oglasnoj ploči HZZ-a. Ovo su radna mjesta za koja su raspisani natječaji i kandidati koji su primljeni u radni odnos po natječaju:

  1. Učitelj/ica engleskog jezika– na određeno vrijeme (zamjena); puno radno vrijeme; 1 izvršitelj;

Primljena je Katarina  Bašić sa stečenom stručnom spremom – magistra engleskog jezika i književnosti i magistra talijanskog jezika i književnosti.

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski je s navedenom osobom sklopila  ugovor o radu na određeno radno vrijeme dana 9. studenoga 2018..

  1. Učitelj/ica engleskog jezika– na određeno vrijeme (zamjena); nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno); 1 izvršitelj;

Primljena je Josipa  Zebić sa stečenom stručnom spremom – magistra edukacije engleskog jezika i književnosti i magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti.

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski je s navedenom osobom sklopila ugovor o radu na određeno radno vrijeme dana 9. studenoga 2018..

  1. Učitelj/ica matematike– na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme; 1 izvršitelj;

Po navedenom natječaju nitko nije izabran.

  1. Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture– na određeno vrijeme (zamjena), puno radno vrijeme; 1 izvršitelj;

Primljena je Marija Petričević Šipić sa stečenom stručnom spremom – magistra kineziologije.

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski je s navedenom osobom sklopila ugovor o radu na određeno radno vrijeme dana 9. studenoga 2018..

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u našoj instituciji.

                                                                                                         Ravnatelj Škole:

Tomislav Budimir, prof.