Rezultati odabira ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike IV.razreda održan je u petak, 7. prosinca 2018. godine u 12 sati. Povjerenstvo je izabralo sljedeće tri ponude koje će biti predstavljene  na roditeljskim sastancima roditeljima učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava:

  1. Turistička agencija Kvarner Express International Split, Rendićeva 11, Split
  2. Putnička agencija Forzita d. o. o., Petra Krešimira IV 121, Metković
  3. Putnička agencija Eridan, Fuležina 12, Kaštel Stari