Dopunski rad

počinje u UTORAK 18. LIPNJA 2019.  u 8:00 sati po sljedećem rasporedu:

 

VRIJEME MATEMATIKA GEOGRAFIJA HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK
8:00-9:30 6.b   5.a 5.b 7.b
9:30 – 11:00 5.b 7.b   6.a, b
11:00 – 12:30 7.b