Dan kravate

U petak, 18. listopada i naša škola pridružila se obilježavanju Dana kravate. Učenici i učitelji došli su u školu s kravatama vezanim oko vrata prisjećajući se važnosti kravate, univerzalnog simbola otmjenosti i kulture odijevanja koju stoljećima nose ljudi cijeloga svijeta.

  • Budući da potječe od Hrvata, Hrvatski sabor iskazao je kravati posebnu počast, proglasivši 2008. godine 18. listopada Danom kravate u Republici Hrvatskoj.
  • Dan kravate se od 2008. godine slavi svake godine u Hrvatskoj, a sve više biva prihvaćen u drugim zemljama širom svijeta.
  • Nizom različitih aktivnosti planiranim školskim Kurikulumom obilježili smo projektni Dan kravate.
  • Na satu razrednika pogledali prezentaciju o „Povijesti kravate“.
  • Na satovima likovne kulture crtali i dizajnirali kravate kojima smo ukrašavali  razredne panoe.
  • Učenici 3. i 4. razreda na školskom igralištu kredama u boji oslikali kravatu, pored koje smo se svi fotografirali za uspomenu na još jedan projektni dan posvećen kravati.

 

Voditeljice projekta:

Katica Žmire, Stipanka Čačija, Milena Pivac i Grozdana Filipović-Grčić.