Dani kruha u 2. A

Dani kruha u 2. A

Učenici 2.a su tijekom listopada višednevnim aktivnostima obilježili Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje.

Tema kruha i bogatstva jesenskih plodova provukla se kroz sve nastavne predmete.
Tako su na nastavi Hrvatskog jezika pogledali crtani film Kako je Ana kupila kruh i analizirali pjesmu Što radi pekar. Razgovarali su o tome kako nastaje kruh, vrstama kruha i važnosti kruha. Zapisali su i objasnili više poslovica o kruhu. Istražili su na koje se sve načine može upotrijebiti stari kruh i izradili razrednu knjigu Novi recepti od starog kruha.
Na satu Likovne kulture crtali su kruh obrisnim i gradbenim crtama.
Iz Prirode i društva je obrađena prigodna tema Dani kruha i nastavna jedinica Jesen – rad ljudi. U školu su donijeli košare pune jesenskih plodova. Prepoznali su, imenovali i klasificirali doneseno voće, povrće, žitarice i šumske plodove. Objasnili su i ulogu čovjeka u stvaranju toga bogatstva.
Na Satu razrednika Dramsko-recitatorska grupa je izvela igrokaze Djed i repa i Kruška i jabuka.
Dan jabuka obilježili su na satu Tjelesne i zdravstvene kulture. Povezali su temu zdrave prehrane i zdravog načina života. Učenici su nosili štafetu s jabukom u žlici (svatko je donio svoju žlicu). Zatim su se natjecali koja će ekipa u žlicama prenijeti više žirova u određenom vremenskom roku. Kako su učili brojeve do 100, brojili su žirove i uspoređivali koja je grupa prenijela više.
Za Marijine obroke, prehranu djece u najsiromašnijim zemljama svijeta prikupili su i uplatili 200 kuna.

Bravo za drugaše!
Dani kruha 1
Dani kruha 3