Prijave za upis u 1. razred osnovne škole

Na sljedećoj poveznici od 7. do 17. veljače 2022.možete izvršiti prijavu učenika za upis u prvi razred osnovne škole u šk. god. 2022./2023. : PRIJAVA