VALENTINOVO

VALENTINOVO

I ove godine 14. dan u mjesecu veljači bio je u znaku ljubavi jer se obilježavalo Valentinovo. Dan koji se još zove i dan zaljubljenih obilježen je i u našoj školi. Učenici su kroz različite projektne aktivnosti izražavali svoje osjećaje, a njihovi radovi su izloženi u školskom predvorju. Svaki je učenik na satu razrednika u vlastito papirnato srce napisao što za njega znači ljubav, a srca su spojena ukrasnim vrpcama i izložena u predvorju. Školski pano uredila je knjižničarka koja je predstavila najpoznatije parove u dječjoj književnosti, a učitelji hrvatskoga, talijanskoga i engleskoga jezika u suradnji sa svojim učenicima su uredili trodijelni pano posvećen ljubavi. A da postoji više vrsta ljubavi pa čak i ona prema školi potvrdili su naši drugaši koji su upravo na Valentinovo prigodnim projektnim danom obilježili 100. dan nastave.

Pano-knjižnica

2.A

2.b6 2.b5 2.b1

Priznanje Grozdana Filipović Grčić

2.b3