Udruga BIOM – „Dinara back to LIFE“ – radionica

Udruga BIOM – „Dinara back to LIFE“ – radionica

Dana 26.4.2022. članovi udruge  BIOM, Iva Rajković Alendar i Tomislav Sotinac u okviru projekta „Dinara back to LIFE“ održali su radionicu  na kojoj su sudjelovali učenici 3. i 4. razreda.

Udruga BIOM  je udruga civilnog društva koja se bavi očuvanjem prirode, njezinim promicanjem i popularizacijom.

Cilj same radionice bio je upoznati učenike s lupom te im dati priliku da detaljnije vide dijelove biljaka. Učenici su sudjelovali u aktivnostima na način da su se upoznali s nekim zavičajnim biljkama, zatim su objašnjavali dijelove biljke i čemu nam služe. Nakon toga voditelji radionice učenicima su objasnili i pokazali kako radi lupa te je svatko od njih imao priliku vidjeti uvećanu sliku biljke. Radionica je bila prilagođena uzrastu i uklopila se u nastavne sadržaje Prirode i društva. Učenici su s velikim interesom aktivno sudjelovali u svim aktivnostima. Na samom kraju, po grupama su izrađivali plakate gdje su crtežom i tekstom pokazali što su naučili.

Iz ovog iskustva izvukli su važnu pouku koja nam želi reći da bogatstvo i snaga prirode leže u njezinoj raznolikosti i zato prirodu trebamo čuvati jer očuvanje živog svijeta ulaganje je u budućnost.

WhatsApp Image 2022-04-28 at 10.37.28 WhatsApp Image 2022-04-28 at 10.37.15 (2) WhatsApp Image 2022-04-28 at 10.37.15 (1) WhatsApp Image 2022-04-28 at 10.37.28 (1) WhatsApp Image 2022-04-28 at 10.37.15 WhatsApp Image 2022-04-28 at 10.37.28 (2) WhatsApp Image 2022-04-28 at 10.37.29 (1) WhatsApp Image 2022-04-28 at 10.37.29