Udžbenici – Drugi obrazovni materijali – Radne bilježnice

Škola vrši nabavu potrebnih udžbenika za sve učenike. Učenicima će se udženici dijeliti na početku školske godine o čemu ćete biti na vrijeme obaviješteni. Napominjemo da su neki udžbenici novi, a neki su korišteni u ovoj školskoj godini.
Ove godine grad Sinj i općina Otok sufinanciranju nabavu drugih obrazovnih materijala. Vrijeme i način nabave i podjele još nije reguliran te će škola, po zaprimanju potrebnih informacija i materijala od strane navedenih lokalnih uprava, putem mrežnih stranica obavijestiti roditelje o rasporedu i načinu preuzimanja materijala.
U međuvremenu, roditelji mogu dobiti više informacija u knjižarama koje zaprimaju predbilježbe za nabavu drugih obrazovnih materijala.

Molimo roditelje da prate objave na stranicama škole.