Moja škola u prostoru

Učenici 3. b razreda proteklih su tjedana sudjelovali u realizaciji projekta „Moja škola u prostoru“.  Cilj tog projekta bio je osposobiti učenike za snalaženje u prostoru, tumačenje plana mjesta i karte zavičaja, zaključivanje o povezanosti prostornih obilježja zavičaja i načina života ljudi, izradu plana neposrednog okruženja, izradu makete škole, izražavanje vlastitih ideja i osjećaja.

Aktivnosti projekta provedene su na satovima:

Hrvatski jezik – „Svaki kraj nekome je zavičaj“; izražavanje o ljepotama i znamenitostima svog zavičaja

Matematika – Brojevi do 10 000: čitanje, pisanje i uspoređivanje, pronalaženje troznamenkastih i četveroznamenkastih brojeva u mjerilima zemljovida, broju stanovnika, visinama uzvisina…

Priroda i društvo – Snalaženje u prostoru: izrada plana mjesta, makete škole, uporaba zemljovida

Glazbena kultura – „Ima jedan razred“; pjevanje, izražavanje osjećaja

Likovna kultura – „Moj krajolik“: komplementarni kontrast

TZK – orijentacijsko trčanje

Sat razrednika – „Naša škola“

Likovna skupina – „Pokaži mi svoju školu“; kombinirana likovna tehnika, sudjelovanje na likovnom natječaju

 

Rezultati njihovog rada mogu se vidjeti u holu škole gdje su izložene makete i crteži škole te planovi mjesta. Neki od likovnih radova izrađeni na satu izvannastavnih aktivnosti poslani su u Zagreb na natječaj „Pokaži mi svoju školu“.