Edukacija učenika OŠ „Ivan Mažuranić“, Obrovac Sinjski – Invazivne strane vrste

JU „More i krš“ nastavila je s provođenjem edukacija o invazivnim vrstama te je 08. prosinca 2022. godine viša stručna suradnica JU održala dva edukativna predavanje za učenike trećeg i petog razreda OŠ „Ivan Mažuranić“ iz Obrovca Sinjskog. Naglasak edukacije je bio na 28 invazivnih vrsta biljaka i životinja koje se nalaze u RH a ujedno su  na Crnoj listi i Unijinom popisu  te načinima njihovog širenja. Predavanju je bilo nazočno 36 učenika i nastavnika. Svi oni su imali priliku  saznati ponešto o invazivnim vrstama biljaka i životinja, opasnostima koje one predstavljaju za autohtone vrste, prirodu, gospodarstvo, ljudsko zdravlje te razlike između Crne i Bijele liste. Pojedinci namjerno ili ne namjerno u prirodu unose strane invazivne vrste koje nemaju prirodnih neprijatelja i nekontrolirano se šire u novom okruženju. Veličina štete koju uzrokuju invazivne vrste kao i  troškovi njihovog suzbijanja su ogromni, a ovise velikim dijelom o pravovremenom prepoznavanju i prijavi postojanja takvih vrsta. Stoga je potrebno provoditi edukacije i upoznavati širu javnost između ostalih i djecu kako odgovorno postupati s kućnim ljubimcima ili stranim biljkama. Učenici su imali priliku saznati kako se ne promišljeno mogu unijeti invazivne vrste riba i tropskih biljaka.

Na kraju predavanja dobili su promidžbene materijale navedenih sadržaja.