Prometni poligon u Splitu

Učenici četvrtih razreda, zajedno sa svojim učiteljicama, su 28. ožujka 2023. proveli teoretsku i praktičnu obuku na prometnom poligonu “AK Split”.
Taj projekt, predviđen Školskim kurikulom, provodi se u svrhu postizanja više razine sigurnosti učenika u prometu.
Prvi dio projekta sastojao se od predavanja kako se ponašati u prometu kao pješak i kao vozač bicikla. Nakon predavanja slijedio je praktični dio edukacije na prometnom poligonu koji ima svu prometnu signalizaciju i infrastrukturu. Svaki učenik je imao priliku biti sudionik u prometu i kao biciklist i kao pješak. U sigurnom okruženju primijenili su stečena znanja.
Vratili su se bogatiji za nova znanja i dobro se se zabavili.