OBAVIJEST O UPISU DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠK.GODINI 2024./2025

Upisi u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2024./2025. provest će se elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u osnovne škole. U Nacionalnom informacijskom sustavu za upise u osnovnu školu prijave za redovan upis u prvi razred osnovne škole otvaraju se 22. veljače 2024. godine.

Roditelji će moći podnijeti prijavu za upis djeteta u 1. razred osnovne škole od 22. veljače do 31. ožujka 2024. godine preko poveznice https://osnovne.e-upisi.hr/

Školski obveznici su:

djeca rođena od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine
djeca kojima je za školsku godinu 2023./2024. rješenjem odgođen upis u prvi razred osnovne škole
Iznimno u prvi razred osnovne škole mogu se upisati i djeca rođena od 1. travnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. za koju roditelj/skrbnik želi ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole.