Predupis i “Mala škola”

Pred upis u 1. razred i početak “Male škole ” u ponedjeljek 12.03. u 14:00 sati u prostorijama škole.