Dani kruha

Dani kruha

Učenica 3. razreda Andrea Šimleša vodila je program i nakon pozdravne riječi i dobrodošlice najavila naš  Mali zbor sa tri pjesme : Jesenska pjesma, Gdje je onaj cvjetak mali i Muhara.

Zatim tri recitacije na temu jesen: Kad su laste odlazile – Nina Šimleša, Dva listića – igrokaz izvele su učenice 2. r. Nikolina i Nina Šimleša i Jesenske sličice- učenice 3. r. Andrea, Nina i Nikolina Šimleša.

Pjesmu  “Dani” solo je otpjevala Andrea Šmileša a Mali zbor ju je pratio, zatim su izveli veselo i razdragano pjesmu “Himnu zadrugara”.

Drugi dio priredbe bio je posvećen kruhu:

Kruh ima povijest- Marija P. Šimleša,

Molitva kruhu – Marija D. Šimleša

Razgovor u pekarnici – igrokaz- izveli učenici 2. i 3. r

Zaljubljeni kiflić- igrokaz- izveli učenici 3. i 4. r.

te na kraju vrlo poučan igrokaz “Priča o kruhu i nogometu” koji nas uči da je kruh sveta hrana i da  ga ne treba šutirati i bacati.Ovaj lijepi slavljenički dan dugo ćemo nositi u sjećanju.

 

Razrednica: Grozdana Filipović-Grčić

Učenica 3. razreda Andrea Šimleša vodila je program i nakon pozdravne riječi i dobrodošlice najavila naš  Mali zbor sa tri pjesme : Jesenska pjesma, Gdje je onaj cvjetak mali i Muhara.

Zatim tri recitacije na temu jesen: Kad su laste odlazile – Nina Šimleša, Dva listića – igrokaz izvele su učenice 2. r. Nikolina i Nina Šimleša i Jesenske sličice- učenice 3. r. Andrea, Nina i Nikolina Šimleša.

Pjesmu  “Dani” solo je otpjevala Andrea Šmileša a Mali zbor ju je pratio, zatim su izveli veselo i razdragano pjesmu “Himnu zadrugara”.

Drugi dio priredbe bio je posvećen kruhu:

Kruh ima povijest- Marija P. Šimleša,

Molitva kruhu – Marija D. Šimleša

Razgovor u pekarnici – igrokaz- izveli učenici 2. i 3. r

Zaljubljeni kiflić- igrokaz- izveli učenici 3. i 4. r.

te na kraju vrlo poučan igrokaz “Priča o kruhu i nogometu” koji nas uči da je kruh sveta hrana i da  ga ne treba šutirati i bacati.Ovaj lijepi slavljenički dan dugo ćemo nositi u sjećanju.

 

Razrednica: Grozdana Filipović-Grčić