Natječaj za radno mjesto: UČITELJ/ICA TJELESNOG

Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski,Han na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( „NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12, 16/12 i 86/12) raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uz prijavu za natječaj priložiti:
Životopis
Preslike diplome, domovnice, potvrde HZMO-a o stečenom radnom stažu, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, do 17.01.2014.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA IVANA Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han
21241 Obrovac Sinjski
(za natječaj)

Ravnatelj:
Tomislav Budimir , prof