Natječaj za radno mjesto: VODITELJ/VODITELJICA RAČUNOVODSTVA

Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski, Han raspisuje
NATJEČAJ

za radno mjesto

VODITELJ / VODITELJICA RAČUNOVODSTVA
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme

UVJETI: završen sveučilišni dodiplomski studij (VSS) ili stručni
dodiplomski studij (VŠS) ili preddiplomski sveučilišni/stručni studij
(bacc.oec.) ekonomske struke

Uz prijavu za natječaj priložiti:
Životopis
Preslike diplome, domovnice, potvrde HZMO-a o stečenom radnom
stažu, uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, do
22.05.2014.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA IVANA Mažuranića
Obrovac Sinjski
Han
21241 Obrovac Sinjski
(za natječaj)

Ravnatelj:
Tomislav Budimir, prof

Dodatne informacije možete pronaći na sljedećoj poveznici:
http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=64351239