3 natječaja za radna mjesta: HRVATSKI JEZIK, ENGLESKI JEZIK, GLAZBENA KULTURA

Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski,Han na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( „NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 5/12, 16/12 i 86/12) raspisuje

NATJEČAJ
za radna mjesta:
1. učitelj/ica razredne nastave – 2 izvršitelja/ice na neodređeno, puno radno vrijeme 40 sati
2. učitelj/ica engleskog jezika –  1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 19 sati
3. učitelj/ica glazbene kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme 20 sati
UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uz prijavu za natječaj priložiti:
     Životopis,
     Preslike diplome, domovnice, potvrde HZMO-a o stečenom radnom stažu,
     uvjerenje o  nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )
     Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, do 31.10.2014.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
OSNOVNA ŠKOLA IVANA Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han
242/C
21241 Obrovac Sinjski
(za natječaj)
Ravnatelj:
Tomislav Budimir , prof