Natječaj za radno mjesto: UČITELJ/ICA POVIJESTI

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:
1. UČITELJ / ICA POVIJESTI – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA –  1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme
UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Uz prijavu za natječaj priložiti:
Životopis,
Preslike diplome, domovnice, potvrde HZMO-a o stečenom radnom stažu,

uvjerenje o  nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci )
Natječaj je objavljen dana 12. veljače  2015. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, od 12. 2. 2015. do 19. 2. 2015.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han

242/C
21241 Obrovac Sinjski
(za natječaj)
Ravnatelj:
Tomislav Budimir , prof

 

Dodatne informacije mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=68135454