Natječaj za radno mjesto: UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto:

1. UČITELJ / ICA HRVATSKOG JEZIKA – STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA –  1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme
UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 59/90; 27/93; 7/96)
Uz prijavu za natječaj kandidat/kandidatkinja treba dostaviti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

–          Ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme

–          Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

–          Domovnicu

–          Životopis

Natječaj je objavljen dana 10. travnja  2015. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, od 10. 4. 2015. do 17. 4. 2015.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han

242/C
21241 Obrovac Sinjski
(za natječaj)
Ravnatelj:
Tomislav Budimir , prof

 

Dodatne informacije mogu se pronaći na sljedećoj poveznici:

http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=69285838