3 natječaja za radna mjesta: RAZREDNA NASTAVA, MATEMATIKA, ENGLESKI JEZIK

Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski 242 C, Obrovac Sinjski, Han

raspisuje NATJEČAJ za popunu radnih mjesta:

1. Učitelj/ica razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

2. Učitelj/ica engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme 28 sati tjedno

3. Učitelj/ica matematike na neodređeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno

 

Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu

Uz prijavu dostaviti: životopis, diplomu, domovnicu i uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. St. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od šest mjeseci.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu škole u roku od 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-e, Ispostava u Sinju, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Han dana 19.10.2015.

Rok za prijavu kandidata je od 19.10.2015 do 27.10.2015.