Natječaj za radno mjesto: UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA I TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

O Š IVANA MAŽURANIĆA
OBROVAC SINJSKI, HAN
OBROVAC SINJSKI 242/c
21241 Obrovac Sinjski
OIB:672722460049
TEL: 021 839 700
KLASA: 602-01/16-02/61
URBROJ: 2175-17-01-16 -01
Obrovac Sinjski 17. veljače 2016

 

U skladu sa člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) i u skladu sa člankom 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski, Han, objavljuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto:
1. Učitelj/ica HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj/ica
2. Učitelj/ica TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica
Uvjeti:
1. Prema Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 59/90; 27/93. I 7/96.)
Uz prijavu na natječaj kandidat treba dostaviti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:
– Ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
– Uvjerenje o nekažnjavanju (na starije od 6 mjeseci)
– Domovnicu
– Životopis
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se podnose u roku od 8 dana na adresu Škole: Obrovac Sinjski 242/c
21241 Obrovac Sinjski.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.
Datum objave natječaja 17. 02. 2016.