Natječaj za stručno osposobljavanje: RAČUNOVOĐA/RAČUNOVOTKINJA

O Š IVANA MAŽURANIĆA

OBROVAC SINJSKI, HAN

OBROVAC SINJSKI 242/C

21241 Obrovac Sinjski

OIB:672722460049

TEL: 021 839 700

KLASA: 602-01/16-02/65

URBROJ: 2175-17-01-15 -01

Obrovac Sinjski, 7.3. 2016. godine

U skladu sa člankom 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.) i u skladu sa člankom 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) OŠ Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski, Han, objavljuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto:

RAČUNOVOĐA – puno određeno radno vrijeme ­ – 1 izvršitelj

                       Uvjeti:

  1. Prema Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz prijavu na natječaj kandidat treba dostaviti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:
  • Ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
  • Uvjerenje o nekažnjavanju (na starije od 6 mjeseci)
  • Domovnicu
  • Životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se podnose u roku od 8 dana na adresu Škole: Obrovac Sinjski 242/C

21241 Obrovac Sinjski

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

Datum objave natječaja 7. 03. 2016. godine