Obavijest o poništavanju natječaja

PONIŠTAVA se  natječaj za radno mjesto TAJNIK/CA raspisan 21. ožujka 2016. godine (Klasa:602-01/16-02/73; Ur.Broj: 2175-17-01-16-01).

Prijavljeni kandidati mogu preuzeti svoju natječajnu dokumentaciju u tajništvu škole radnim danom od 8-14 sati.