Obavijest o rezultatima natječaja – TAJNIK/CA

OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA

Obrovac Sinjski 242/C

21 241 Obrovac Sinjski

KLASA: 602-01/16-02/113

UR.BROJ:2175-17-01-16-02

 

Obrovac Sinjski, 01. lipnja 2016. godine

 

Predmet: Obavijest o rezultatima natječaja za radno mjesto tajnik/ica škole na neodređeno, puno radno vrijeme

Po natječaju za tajnik/icu škole objavljenom 29.04.2016. god. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, izabrana je JELENA VRGOČ (stručna specijalistica javne uprave).

Svi kandidati koji nisu izabrani mogu svoje dokumente preuzeti u OŠ Ivana Mažuranića, u roku od 15 dana od dana objave rezultata natječaja.

Objavom rezultata natječaja  na web stranici škole smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja, osim kandidata koji se pozivaju na posebna prava prednosti pri zapošljavanju, koji će biti obaviješteni na način propisan tim Zakonima.