Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama

Poštovani roditelji,

 

Zaklada „Hrvatska za djecu“ pokrenula je projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016./2017.“ kojim se osigurava prehrana za školsku djecu.

Uvjeti za pravo na potporu iz navedenog projekta :

 • Dijete je polaznik osnovne škole
 • Obitelj ne plaća školarinu
 • Obitelj u kojoj dijete živi ima prosječni mjesečni prihod ostvaren od 1.1.2016. do 31.8.2016. po članu zajedničkog kućanstva ne veći od iznosa od 2.000,00 kn
 • Dijete ne dobiva po nekoj drugoj osnovi pokriće za školsku prehranu

Kako bi ostvarili pomoć po navedenom projektu roditelji su dužni pribaviti odgovarajuću dokumentaciju s dokazima o ispunjavanju uvjeta za dobivanje navedene potpore.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta:

 • Potvrda o redovnom pohađanju nastave (izdaje Škola)
 • Potvrda o besplatnom školovanju (izdaje Škola)
 • Preslika Djetetovog rodnog lista (ne starija od 6 mjeseci)
 • Preslika Domovnice (može biti starija od 6 mjeseci)
 • Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac se može dobiti u školi)
 • Potvrda o nezaposlenosti i trajanju nezaposlenosti za one članove kućanstva koji su nezaposleni (izdaje Hrvatski zavod za zapošljavanje)
 • Potvrda o visini mirovine u prethodnoj kalendarskoj godini za one članove kućanstva koji su u mirovini (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o visini ostvarenih neto dohodaka i drugih dohodaka za razdoblje od 1.1.2016. do 31.8.2016. za svakog člana kućanstva. Uz izjavu predočiti dokaze (npr. Platne liste, IP obrasci, potvrde poslodavca, potvrde HZMO-a, potvrde HZZO-a). Izjavu potpisuju svi članovi stariji od 15 godina (obrazac se može dobiti u školi)
 • Potvrda o visini isplaćene plaće za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora u tijeku prethodne kalendarske godine za one članove kućanstva koji su ih primali (izdaje HZZO)
 • Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da obitelj u kojoj dijete živi nije ostvarilo potporu od Zaklade (obrazac se može dobiti u školi)
 • Izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da obitelj u kojoj dijete živi nije ostvarilo potporu za pokriće školske prehrane u školskoj godini 2016./2017. po nekoj drugoj osnovi (obrazac se može dobiti u školi)

Gore navedeni obrasci mogu se predignuti u tajništvu škole od četvrtka 8.9.2016.

Odgovarajuću dokumentaciju s dokazima o ispunjavanju uvjeta za dobivanje navedene potpore roditelji su dužni dostaviti u tajništvo škole do četvrtka 15.9.2016. Dokumentacija se prosljeđuje u Županiju i dalje prema Zakladi.

Konačnu odluku o pokriću troškova prehrane donosi Zaklada.