Natječaj za stručno osposobljavanje: TAJNIK/CA

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14) ravnatelj OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski raspisuje

NATJEČAJ

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 

  1. Tajnik škole m/ž – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI: kandidati moraju ispunjavati uvjete čl. 105. st. 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14),

U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

  1. Zamolbu sa životopisom
  2. Domovnicu
  3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
  4. Uvjerenje o nekažnjavanju

ROK za podnošenje prijava: od 14.11. do 22.11.2016. god

Datum objave: 14.11. 2016. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

Osnovna škola Ivana Mažuranića

 Obrovac Sinjski 242/C

 21241 Obrovac Sinjski

 

KLASA: 602-01/16-2/156

URBROJ: 2175-17-01-16-01

Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.