Natječaj za stručno osposobljavanje: TAJNIK/CA i UČITELJ/ICA TZK

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12) i čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14)  OŠ Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski, Han raspisuje

 NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 1. Tajnik škole m/ž – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci

UVJETI: kandidati moraju ispunjavati uvjete čl. 105. st. 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14),

U PRIJAVI NA NATJEČAJ KANDIDATI SU DUŽNI PRILOŽITI:

 1. Zamolbu sa životopisom
 2. Domovnicu
 3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju

ROK za podnošenje prijava: od 30.11.2016. do 8.12.2016. god

Datum objave:30.11. 2016. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Napomena: Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumentacije.

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

Osnovna škola Ivana Mažuranića

 Obrovac Sinjski 242/C

 21241 Obrovac Sinjski

 

KLASA:602-01/16-02/159

URBROJ:2175-17-01-16-01

Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.

U skladu sa člankom 59. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) i čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14) Osnovna škola Ivana Mažuranića Obrovac Sinjski, Han, objavljuje natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na radno mjesto:

 1. Učitelj/ica TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – 1 izvršitelj/ica

                       Uvjeti:

 1. Prema Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 59/90; 27/93. I 7/96.)

Uz  prijavu na natječaj kandidat treba dostaviti molbu s preslikom potrebne dokumentacije:

 • Ispravu kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme
 • Uvjerenje o nekažnjavanju (na starije od 6 mjeseci)
 • Domovnicu
 • Životopis

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijave: od 30.11.2016.- 8.12.2016. god.

 

Datum objave: 30.11. 2016.

Nepotpune i nepravovremene molbe neće se razmatrati.

 

PRIJAVE S POTREBNIM DOKUMENTIMA DOSTAVITI NA ADRESU:

  Osnovna škola Ivana Mažuranića

  Obrovac Sinjski 242/C

  21241 Obrovac Sinjski

 

 

KLASA: 602-01/16-02/160

URBROJ: 2175-17-01-16 -01

 

Ravnatelj:

Tomislav Budimir, prof.