Dani kruha, Dani zahvalnosti za plodove zemlje – PŠ Bajagić, Gala, Gljev

Dani kruha, Dani zahvalnosti za plodove zemlje – PŠ Bajagić, Gala, Gljev

WhatsApp Image 2017-10-24 at 09.45.46

WhatsApp Image 2017-10-24 at 09.46.32

WhatsApp Image 2017-10-24 at 09.46.41U utorak, 24.listopada, učenici područnih škola Bajagić, Gala i Gljev obilježili su Dane kruha, zahvalnosti za plodove zemlje.
Učiteljice područnih škola organizirale su integriranu nastavu u Područnoj školi Gljev, a sve nastavne jedinice bile su na temu kruha i plodova zemlje.
Iz integriranih nastavnih sadržaja izdvojili su se uspješni likovni radovi, napisani su sastavci o najukusnijem maminom kruhu, a usput smo došli i do novih saznanja o svakodnevnoj povezanosti matematike i kruha.
Nakon nastave, slijedila je molitva i zahvala za plodove na stolu. Učenici su blagovali jela koja su vješto pripremile vrijedne ruke njihovih majki.